Öğrencilere temel mesleki kavram ve tanımlar ile temel mesleki yabancı dil bilgisi yeterliliğinin kazandırılması amaçlanır


Öğrencilere temel mesleki kavram ve tanımlar ile temel mesleki yabancı dil bilgisi yeterliliğinin kazandırılması amaçlanır

Dersin amacı bankacılık kavramlarını detaylıca incelemek, bankacılık mesleği, banka ve bankacılığı etkileyen ulusal ve uluslar arası gelişmeler çerçevesinde önemini kavramaktır.