Öğrenciyi; sosyal politikanın tarihi ve temellerine dair bilgi ve sosyal hizmet ile sosyal politika arasındaki ontolojik ilişkiye dair farkındalık ile donatmak.

Hastalıkların biyolojik temeli, gelişim mekanizmaları ve insan vücudunda yarattıkları hasarlar konusunda bilgi sahibi olmak, Patoloji bölümünde doku takibi ve raporlama süreçleri hakkında fikir sahibi olmaktır.

1. Hafta

  Bu dersin temel amacı, lisans öğrencilerine, kamu yönetim kavramını ve kamu yönetimi alanındaki temel ilke ve değerleri tanıtmak ve onları temel yönetim süreçlerinin (işlevlerinin) kamu yönetiminde nasıl uygulandığı hakkında bilgilendirmektir.

Öğrenci bu dersin sonunda;

 1. Kamu sektörü ve özel sektör arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrar. 

2. Kamu yönetimi alanındaki diğer dersler için temel bilgileri edinir. 

3. Kamu yönetimi bilgilerini yönetsel sorunları çözmek için kullanabilir