Bu dersin amacı temel matematik teknikleri öğretmek. 2 ve özellikle 3 boyutlu uzaydaki mühendislikte yer alan problemleri analiz edebilmek için gerekli matematik becerileri tanıtmaktır. Çok sayıda örnek problemlerle matematiğin pratik kullanılabilirliğine vurgu yapılmaktadır.

Öğrencilerin sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirir. Öğrenci, iletişim sürecinin işleyişini, önemini ve gerekliliğini kavrar. İletişim türleri ve iletişimde karşılaşılan engelleri ve bu engelleri aşma yollarını öğrenir.

Bu dersin amacı olasılığın temel prensiplerini ve uygulamalarını tanıtmaktır. İşaret analizi, sayısal ve analog haberleşme, ses işleme, veri modelleme gibi ileri meslek derslerinde kullanılacak konular hakkında yeterli altyapıyı oluşturarak uygulama alanları hakkında yeterli görüş kazandırmak. Bu dersi alan bir öğrencinin olasılıksal problem ve sistemlerin çözümünü analitik olarak yapabilmesi beklenmektedir.

Bu kurs Moodle da kullanılan soru tipleri hakkında temel bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır.

Güncel Araştırma ve geliştirme konularının belirlenmesi ve bir ortak akıl platformu oluşturmak için açılmış interaktif bilgi paylaşım formudur.